Tietosuojakäytäntö

Reissu-Suomi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Reissu-Suomelle on erityisen tärkeää, että asiakkaiden oikeudet, etenkin oikeus henkilötietojen suojaan, toteutuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain mukaisesti.

Reissu-Suomen asiakkailla on oikeus saada tietää heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista. Tällaisia oikeuksia ovat:

 

1. Tiedonsaanti

Asiakkaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

 

2. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

 

3. Tiedon korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan rekisterissä olevat henkilötiedot.

 

4. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Mikäli asiakas haluaa käyttää oikeuksiaan, tulee hänen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään:

 

Travel Specialist Group Oy (Reissu-Suomi)

Eerikinkatu 27
00180 Helsinki

Puh. 020 155 6650
Sähköposti: sales@tsg.fi

Asiakkaiden yksityisyyden kunnioittaminen on Reissu-Suomelle hyvin tärkeää. Haluammekin, että ymmärrät, kuinka henkilötietojasi käsitellään Reissu-Suomen sisällä. Reissu-Suomen asiakas- ja markkinointirekistereiden tietosuojaselosteissa selvennetään, mitä tarkoituksia varten ja minkä tyyppisiä henkilötietoja Reissu-Suomi kerää.

 

Tutustu tietosuoja- ja rekisteriselosteisiin!

Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste
Markkinointirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste